Mô hình N-grams - Thêm dấu tiếng Việt

1. Mô hình

1.1. Mô hình N-grams

N-grams được hiểu đơn giản là tần suất xuất hiện của n kí tự (từ) liên tiếp xuất hiện trong dữ hiêu

Một số mô hình n-grams phổ biến

 • unigram, mô hình với n=1, tức là ta sẽ tính tần suất xuất hiện của một kí tự (từ), như: “k”, “a”,…

 • bigrams với n=2 , là mô hình được sử dụng nhiều trong việc phân tích các hình thái cho ngôn ngữ

 • trigrams với n-3, với n càng lớn thì độ chính xác càng cao tuy nhiên đi kèm với đó thì độ phức tạp cũng lớn hơn

Để xây dựng một mô hình n-gram, ban đầu người ta dựa trên một tập dữ liệu huấn luyện( Tranning set). Sau khi mô hình được xây dựng, ta tiến hành kiểm tra mô hình dựa trên một tập dữ liệu test. Việc kiểm tra tốt nhất là sử dụng một tập dữ kiệu không có trong tập huấn luyện. Dựa vào việc kiểm tra này mà ta có thể biết được mô hình có tốt hay khôngx.

Mô hình N-gram:

 • Để tính xác suất của một câu: W1W2….Wk….Wn. Theo công thức Bayes ta sẽ tính bằng cách:

 • Tuy nhiên, công thức trên có độ phức tạp lớn, vì vậy người ta thường sử dụng công thức Markov:

Trong đó:

Do khi tính xác suất có nhiều trường hợp sẽ gặp các cụm n-grams chưa xuất hiện hoặc do sự phân bố không đều trong tập huấn luyện sẽ dẫn tới việc tính toán không chính xác. Vì vậy người ta đưa ra phương pháp làm mịn để khắc phục vấn đề này

Một số phương pháp làm mịn phổ biến:

 • Discounting: giảm xác suất các cụm n-grams có xác suất lớn hơn 0 để bù cho các cụm n-grams chưa xuất hiện

 • Back-off: tính xác suất các cụm n-grams chưa xuất hiện bằng các cụm ngắn hơn và có xác suất lớn hơn 0

 • Interpolation: tính xác suất của tất cả các cụm n-grams bằng các cụm ngắn hơn

Làm mịn bằng phương pháp Kneser – Ney smoothing (Interpolation).

 • Kneser-Ney là phương pháp chủ yếu được sử dụng để tính toán phân bố xác suất của n-grams trong một tài liệu dựa trên những tính toán đã có.

 • Kneser-Ney được coi là phương pháp hiệu quả nhất để làm mịn do việc sử dụng các chiết khấu tuyệt đối bằng cách trừ đi một giá trị cố định từ điều kiện về tần số bậc thấp của xác suất để bỏ qua n-grams với tần số thấp hơn. Đây là phương pháp hiệu quả với bigrams và các mô hình n-grams cao hơn.

 • Một ví dụ phổ biến để minh họa các khái niệm đằng sau phương pháp này là tần số Bigrams cảu cụm “San Francisco”. Nếu nó xuất hiện nhiều lần trong một ngữ liệu huấn luyện, tần số của unigrams “Francisco” cũng sẽ cao. Dựa vào chỉ có tần số unigrams để dự đoán các tần số của n-grams sẽ dẫn đến kết quả sai lệch. Tuy nhiên, Kneser-Ney mịn chỉnh này bằng cách xem xét các tần số của unigram liên quan đến những từ ở trước.

 • Công thức Kneser – ney:

1.2. Thuật toán tìm kiếm

Trong xử lý ngôn ngữ tự nhiên, như các bài toán dịch máy hay bài toán tạo tiêu đề đều có thể đưa về bài toán sinh chuỗi từ.

Các mô hình sinh kiểu này thường tính xác suất xuất hiện của từng từ trong chuỗi từ ở đầu ra, vì vậy cần một thuật toán giải mã để tìm ra chuỗi từ có xác suất lớn nhất. Trong project này, chúng tôi đưa ra hai thuật toán cơ bản để tìm kiếm chuỗi từ, đó là thuật toán tham ăn (greedy) và thuật toán beam search.

Khi sử dụng các mô hình ngôn ngữ hay các mạng nở ron hồi quy, thì đầu ra của các mô hình này là các từ trong từ điển và xác suất xuất hiện các từ đó trong ngữ cảnh tương ứng. Thuật toán tìm kiếm sẽ tìm trên toàn bộ các chuỗi này và tìm ra chuỗi từ có xác suất xuất hiện lớn nhất. Kích thước của từ điển phụ thuộc vào bài toán, thường là vài trăm, vài nghìn hoặc thậm chí vài triệu từ. Bài toán tìm kiếm này có độ phức tạp tăng theo hàm mũ của độ dài câu, là bài tóan NP-đủ, vì vậy không thể giải đúng được.

Trong thực tế, các phương pháp heuristic được sử dụng để tìm nghiệm xấp xỉ “đủ tốt” cho bài toán này.

Thuật toán tham ăn

Ở giải thuật tìm kiếm tham ăn, tại mỗi bước tìm kiếm, chọn ra trong tập dự đoán từ nào có xác suất cao nhất. Sau đó lặp lại quá trình trên.

Ưu điểm của thuật toán này chính là tốc độ, trong khi nhược điểm là độ chính xác không hề cao, kết quả có thể khác xa kết quả tối ưu. Do chỉ cần sai một từ thì các từ tiếp theo sẽ bị ảnh hưởng nhiều.

Thuật toán beam search

Là một thuật toán tìm kiếm theo chiều rộng.

Thay vì chỉ lấy một trường hợp có xác suất cao nhất tại mỗi bước, beam search mở rộng trường tìm kiếm bằng cách giữ lại k khả năng có xác suất cao nhất, với k là hằng số được lựa chọn. Các bước tiếp theo lặp lại trên k mẫu trước đó, và nhưng sau đó cũng chỉ giữ lại k mẫu cho bước tiếp theo. Cứ như vậy cho tới bước cuối cùng thì chọn mẫu có xác suất cao nhất trong k mẫu.

Kết quả thực nghiệm

Bài toán thêm dấu được thực hiện theo các bước như sau:

 • Xây dựng mô hình Trigrams để đưa ra xác suất xuất hiện 1 từ nếu biết 2 từ đứng trước nó

 • Đối với mỗi từ Tiếng Việt không dấu, tiến hành generate tất cả các trường hợp có thể điền dấu cho từ

 • Sử dụng thuật toán tham ăn hoặc thuật toán beam search để lấy ra được câu cho xác suất lớn nhất

 • Test thử kết quả

Trong project này, chúng tôi thử nghiệm 2 mô hình phổ biến đó là mô hình 3-gram và 2-gram. Kết quả dưới đây là độ chính xác được tính trên tập validation với các tham số khác nhau của thuật toán beam search.

N_gram N_beam Val_score Seconds/sentence Test score Model size
2grams 1 0.8231 8.5 41Mb
2 0.8905 14.65
3 0.9138 15
4 0.9216 16.5
5 0.9258 18.3 0.9221
6 0.9273 18.5
7 0.9282 18.9
3grams 1 0.884 9
2 0.9128 15.5
3 0.9309 14.35
4 0.9369 19.5
5 0.9411 25.5 0.9401 441Mb
6 0.9438 26.5
7 0.9453 31.9

Tham khảo